Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Słupi

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Słupi zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://gokisslupia.naszgok.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • grafiki nie posiadają opisów i alternatywnego tektu
  • niektóre dokumenty są w postaci skanów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ewelina Stefaniak , adres poczty elektronicznej gokis@slupia.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 661565187. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia ( od strony ulicy i od strony podwórka).

Przy wejściu od strony ulicy, znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich oraz w budynku zamontowana jest winda, która dojeżdża na pierwsze i drugie piętro.

Na pierwszym piętrze znajdują się pomieszczenia pracowników Urzędu Gminy na drugim piętrze : pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

Do pomieszczeń pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu znajdujących się na drugim piętrze, osoby z problemami ruchowymi oraz innymi mogą dostać się schodami lub widną po uprzednim skorzystaniu z dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych. Po usłyszeniu dzwonka pracownik Gminnego Ośrodka Ośrodka Kultury i Sportu schodzi do interesantów w celu zawiezienia ich windą na drugie piętro, na którym mają sprawę do załatwienia.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pokoje na obydwu piętrach budynku.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku obok windy.

Przy wejściu od strony podwórka znajduje się sala konferencyjna, na którą znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń w tym pomieszczeń GOKiS Słupia można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niedowidzących i słabowidzących.

Nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego bez uprzedniego umówienia pod nr tel. 661 565 187 lub wysłania potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na adres gokis@slupia.com.pl

...

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny